ถุงขยะแดง

SKU : ถุงขยะแดง

Price

65.00 ฿

Quantity to buy
Total 65.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ถุงขยะแดง HD เกรด B 18x20นิ้ว  ราคา 65 บาท / กก.

ถุงขยะแดง HD เกรด B 24x28นิ้ว  ราคา 65 บาท / กก.

ถุงขยะแดง HD เกรด B 30x40นิ้ว  ราคา 65 บาท / กก.

ถุงขยะแดง HD เกรด B 36x45นิ้ว  ราคา 65 บาท / กก.