.

SKU : BD-1218000.2

Price

110.00 ฿

Quantity to buy
Total 110.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

บูติก 12x18" พื้นใสไม่พิมพ์(ไม่พับ/รวมพับ)

ประมาณ 44 ใบ ต่อ 1 กก. พับข้าง : 7.5 ซม. หนา 0.12 มิล

บรรจุ 1แพ็ค /กก.