ถุงขยะเกรด B

SKU : ถุงขยะเกรด B

Product not found

Price

60.00 ฿

Quantity to buy
Total

Do not have enough stock

Out of stock

ถุงขยะ PH สีดำ 18x20"/เกรดB ประมาณ 48ใบ ต่อ 1กิโลกรัม  หนา0.15 มิล ราคา 50 /กก.

ถุงขยะ PH สีดำ 22x30"/เกรดB ประมาณ 14ใบ ต่อ 1กิโลกรัม  หนา0.15 มิล ราคา 50 /กก.

ถุงขยะ PH สีดำ 30x40"/เกรดB ประมาณ 10ใบ ต่อ 1กิโลกรัม  หนา0.15 มิล ราคา 50 /กก.

ถุงขยะ PH สีดำ 36x45"/เกรดB ประมาณ 5ใบ ต่อ 1กิโลกรัม  หนา0.15 มิล ราคา 50 /กก.